Техноматика лого

Сервиз

Уважаеми клиенти
ТЕХНОМАТИКА ЕООД предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз
единствено и само за изделия закупени от нас.
За всички останали, моля обърнете се към своя доставчик.

Защо не поддържаме чужди изделия?
По две причини:
 Не разполагаме с части за тях.
Няма налична техническа литература със свободен достъп в интернет пространството.


Ако сте наш клиент, закупил стока от Техноматика, ние с радост ще Ви помогнем.

Как да поръчам сервиз?
Сервизирането на гаранционни изделия включва следните етапи
1. Заявка за сервиз
2. Оглед за сервиз
3. Протокол за оглед
4. Ремонт
5. Протокол за ремонт

Сервизиране на гаранционни изделия
В гаранционната си карта ще откриете дата и срок на гаранция. За някои изделия има два срока - за гаранционно обслужване с посещения на място и за законова гаранция за несъответствия според ЗЗП. Когато гаранцията е за несъответствия или скрити фабрични дефекти, сервизирането става в базата на Техноматика ЕООД на адрес Костинброд Малка Падина 1, като клиентът осигурява повредената част или цялото изделие на този адрес, за своя сметка.
           През периода за който е изрично упоменато, че безплатната поддръжка е на място, на обекта (тоест на Ваш адрес), посещенията за сервиз са безплатни само и изключително за несъответствия и скрити фабрични дефекти според ЗЗП.
Всички повреди предизвикани от причини, различни от несъответствие или фабричен дефект се отстраняват в базата на Техноматика ЕООД срещу заплащане, като клиентът осигурява транспортирането на повредените части или на цялото изделие за своя сметка. За такива повреди, понякога се налага да бъде извършено посещение на сервизен екип, което следва да се заплати, поради негаранционния характер на повредата.
За всяко посещение се изготвя протокол за оглед в който се описва причината за дефекта, а при извършване на сервизни действия и протокол за сервиз.

Срокът за извършване на такава услуга е както следва:
- Оглед до 2-10 работни дни.
- Отстраняване повредата до 3-10 работни дни след огледа ако разполагаме с нужната резервна част.
Безплатното гаранционно сервизиране не важи при форсмажор (ураганен вятър, наводняване на изделието или части от него, екстремно обледеняване и подобни непредвидими условия) и повреди от неправилно ползване или действия на трети лица, включително проблеми с ел. мрежата.
         Когато според гаранционната карта срокът за безплатно обслужване по гаранция е изтекъл или се касае за дефект по причина различна от несъответствие по ЗЗП или скрит фабричен дефект, посещенията следва да се заплащат по следните цени:
Посещение за ситуационен оглед = 130.00лв с ДДС за района на гр. София
Извън София и района, следва да се добавят, транспортни разходи, командировъчни и нощувки ако е необходимо.

.

Сервизиране на извънгаранционни изделия и изделия в гаранционен срок, но с негаранционна повреда. Включва следните етапи:

1. Заявка за сервиз
2. Оглед за сервиз (по график, бърз, експресен)
3. Протокол за оглед с цена на бъдещия ремонт
4. Заплащане на ремонта (банка, в брой)
5. Ремонт
6. Протокол за ремонт

ВАЖНО: Заплащането на сервизните услуги става 100% авансово

Сервизиране на извънгаранционни изделия
Оглед за сервиз 130.00лв с ДДС


При посещението на обекта, ще бъде съставен протокол, въз основа на който ще Ви направим подробна оферта за самия ремонт. Срок за извършване на работите по отстраняване на повредата можем да кажем едва след като разберем каква е повредата в конкретния случай. 
Понякога всички части са налични и срокът зависи от това, кога ще се освободи сервизен екип. Но е възможно да се налага поръчка на части и в този случай срокът не зависи от нас.

Заявки за сервизни услуги могат да се подават на тел 0898 300 600
или на имейл service@technomatica.net