Техноматика лого

ЪГЛОВИ


ЪГЛОВИПървоначално ъгловата автоматична врата е създадена за сгради с вход в ъгъла.(за магазини с ъглов вход) но постепенно намира своето приложение и за централно разположени входове, като търсене на интересно дизайнерско решение.
Възможно е нейното комбиниране с права плъзгаща или с извита врата с цел образуване на термокамера (тамбур)


Общ вид на ъгловата врата: