Техноматика лого

Пожароустойчиви и универсални врати


Пожароустойчиви и универсални вратиПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ
Сертифицирани са като такива
Притежават становище за съответствие от РСПАБ
Покритието е специална недраскаема боя в цвят 9005 (мръсно бяло)
Пружинни самозатварящи панти с доста внушителен размер
Предлагат се в размери
Ширина от 700мм до 1300мм еднокрили и до 2000мм двукрили
Височина 2050мм(2060мм)
Голяма складова наличност


УНИВЕРСАЛНИ ВРАТИ
Универсалните метални врати са от по-високия клас на
така наречените "Обръщаеми" врати.
При тях материалите използвани за касата и пантите са с по голяма дебелина
и не се усукват при монтажа и при експлоатацията.
За пълнеж и изпъване на таблата се ползва полиуретанова пяна
а не както при конкурентни предложения хартиена пчелна пита
Пнтите са тройни
Покритието е в специална недраскаема боя с цвят 9005 (мръсно бяло)
Размери
Ширина от 700мм до 1350мм
Височина 2050мм
Голяма складова наличност

Пожароустойчиви врати (еднокрили и двукрили)

Универсални метални врати