Техноматика лого

Странично плъзгащи секционни врати


Странично плъзгащи секционни вратиСтранично плъзгащите секционни врати се изработват от почти същите материали като секционните.  Съществува известна разлика само в хардуера.
Предимства на странично плъзгащата врата:
Не отнема много място от тавана, тоест не намалява височината при критично ниски гаражи.
Може да се монтира и при липса на трегер.
Удобна е за места с пешеходен поток. За разлика от стандарната секционна врата, при странично плъзгащата не е необходимо да отваряте вратата изцяло за преминаване на човек. Достатъчно е да я плъзнете 60 - 70 см и веднага след като преминете може да затворите.
Недостатъци:
Неудобна е за големи складови или сервизни помещения. Неудобството идва именно от начина и на отваряне. При движението си тя завива и се насочва навътре в помещението, където обикновено има разположени съоръжения. Също при големи халета, когато вратата е отворена навътре перпендикулярно на отвора тя трябва да бъде заобикаляна, а дори и да разполагате с удобна за целта стена покрай която да насочите вратата, то тази стена трябва да остане свободна от стилажи, врати и др.